Списки рекомендованих на зарахування на перший курс
денної форми навчання за кошти державного бюджету

Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв

Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв

Одним із критеріїв сталого розвитку суспільства виступає раціональне використання надр України, і подальше ефективне функціонування економіки держави можливе лише за умови переходу гірничо-видобувної і вугільної галузей до інноваційної моделі розвитку.

Голова комісії – Ревука Марія Вікторівна

Підготовка гірничих техніків-електромеханіків проводиться з 1989 року. За 21 рік існування випущено понад 1500 фахівців для вугільних підприємств України.

Студенти спеціальності мають змогу ознайомитися з ремонтними службами вугільних шахт регіону, спуститися у підземні виробки і на власні очі побачити роботу механізованих комплексів, обладнання для проведення підготовчих виробок, засоби транспортування вугілля, породи і матеріалів, підйомні машини, водовідливні установки.

Формуванню професійних компетенцій майбутніх гірничих техніків-електромеханіків сприяють знання, набуті в стінах технікуму, де навчальні аудиторії та лабораторії оснащені найсучаснішим шахтним обладнанням. Практичні навички роботи студенти здобувають під час екскурсій та виробничих практик. В цьому технікуму надає значну допомогу керівництво ВАТ «Павлоградвугілля».

Викладачі: Шаріна Вікторія Савеліївна, Сторожко Ірина Іллівна, Андрієвська Вікторія Вікторівна, Половна Тетяна Іванівна, Соколов Володимир Сергійович, Дубовська Людмила Миколаївна, Пономаренко Володимир Анатолійович.

Група Е-1-07 після першого навчального спуску в шахту

Випускники-горняки – наша гордість

«Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв»

Головна мета – підготовка для професійної діяльності на підприємствах вугільної галузі молодших спеціалістів – гірничих техніків-електромеханіків.

Кваліфікація – гірничій технік-електромеханік  з предметної області діяльності експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв.

Термін навчання:

 • денна форма (на базі 9 класів) – 3 роки 10 місяців;
 • заочна форма (на базі 11 класів) – 2 роки 8 місяців.

Спеціальність була ліцензована у 1989 році.  За час існування  підготовлено понад 3000 спеціалістів. Молодший спеціаліст – гірничий технік-електромеханік готується для керівництва, організації та безпосереднього виконання робіт з експлуатації, монтажу і ремонту гірничого обладнання шахт.

Фахівець гірничий технік-електромеханік повинен вміти:

 • обґрунтовано вибирати і підготовляти до експлуатації гірниче електромеханічне обладнання для конкретних гірничо-геологічних умов;
 • усувати і попереджувати неполадки в роботі гірничо-електромеханічного обладнання;
 • оформляти документацію на виготовлення, ремонт та поставку запчастин і обладнання,
 • здійснювати основні техніко-економічні розрахунки з ремонту, монтажу, обслуговуванню електромеханічного обладнання вугільних підприємств;
 • усувати неполадки в автоматичних пристроях,
 • організовувати і проводити поточний ремонт гірничих машин і електромеханічного обладнання, слідкувати за якістю ремонту,
 • складати графіки планово-попереджувального ремонту машин і механізмів,
 • контролювати дотримання охорони праці та правил техніки експлуатації гірничого обладнання та апаратури;
 • вести облік планових завдань, продуктивності праці, обсягів робіт з ремонту та обслуговування гірничого електромеханічного обладнання,
 • забезпечувати безпечне проведення робіт, здійснювати контроль за дотриманням охорони природи і надр при проведенні робіт,
 • забезпечувати високий рівень трудової дисципліни на дільниці.

Молодший спеціаліст – гірничий технік-електромеханік може працювати на діючих підприємствах вугільної промисловості, у проектних,  пошукових і науково-дослідних організаціях на посадах механіка дільниці, майстра по ремонту обладнання, електромеханіка зміни або дільниці, а також на посадах, які заміщуються молодшими спеціалістами відповідно до типових, галузевих та інших номенклатурних посад лаборанта, слюсаря по обслуговуванню стаціонарного обладнання.

А також у якості механіка спецавтоматики, гірничого майстра дільниці автоматизації служби АСУ шахти;  гірничого майстра дільниці ВТБ; помічника начальника дільниці ВТБ по сейсмопрогнозу.

Пошук по сайту