Павлоградський коледж ДВНЗ "НГУ"
ЗАПРОШУЄ НА ПІДГОТОВЧІ КУРСИ
Початок занять з 7 ЖОВТНЯ
Контактні телефони (05632)6-49-58, 099-70-33-677

Підземна розробка корисних копалин

Підземна розробка корисних копалин

Спеціальність «Підземна розробка корисних копалин» одна з найактуальніших для економіки України. Надра нашої держави містять величезні запаси вугілля, залізної руди та інші корисні копалини, що визначає профіль діяльності української індустрії.

efimenko

Голова комісії – Єфименко Тетяна Олександрівна

Основна мета роботи циклової комісії – підвести студентів до думки про необхідність безперервної фахової освіти. Тому формування науково-дослідних здібностей, прищеплення навичок практичної роботи, залучення студентів до активних форм навчання є першочерговою задачею викладачів циклової комісії.

Для успішного і плідного її розв’язання викладачами і студентами створені різноманітні макети, діючі стенди, плакати, якими обладнані спеціалізовані аудиторії. В технікумі збудовано гірничий полігон, обладнаний сучасним гірничим устаткуванням.

Любов до обраної професії педагоги прищеплюють студентам не тільки під час лекцій та практичних занять, а й коли проводять екскурсії зі спуском у шахту, а також конкурси, брейн-ринги, вікторини, олімпіади з гірничих дисциплін.

Викладачі: Посунько Людмила Миколаївна, Мороз Віктор Сергійович, Тарасова Валентина Андріївна, Турчина Інеса Геннадіївна, Кущевський Владислав Олександрович, Маслюк Людмила Олексіївна, Дмитрієва Ольга Анатоліївна, Різван Микола Володимирович, Полехіна Станіслава Сергіївна.

Під час виробничої практики в шахті

Заняття з маркшейдерської справи з групою Р-1-06 проводить викладач Єфименко Т.О.

«Підземна розробка корисних копалин»

Кваліфікація – гірничий технік-технолог з предметної області діяльності керування технологією, контроль за станом гірничого обладнання і гірничих виробок.

Термін навчання:

денна форма  (на базі 9 класів) – 3 роки 10 місяців;

заочна форма (на базі 11 класів) – 2 роки 8 місяців.

Перший набір студентів  за спеціальністю здійснено у 1999 році. Студенти гірничої спеціальності вивчають комплекс різноманітних дисциплін, які сприяють формуванню фахівців високого рівня.

Головна мета – підготувати для професійної діяльності на підприємствах гірничої промисловості молодших спеціалістів, які б могли:

  • забезпечити безпечні умови праці на робочих місцях;
  • організувати виконання планових завдань видобутку корисних копалин;
  • забезпечити об’єктивний облік виконаної роботи на кожному робочому місці;
  • організувати та здійснити роботу на виробничій дільниці шахти на підставі наукової організації праці;
  • обґрунтовано вибирати та правильно експлуатувати гірничошахтне обладнання;
  • розробляти проектно-кошторисну документацію на ведення підготовчих та очисних робіт;
  • вести встановлену технічну документацію.

Молодший спеціаліст підготовлений для роботи на шахтах вугільної та гірничорудної промисловості на керівних посадах: гірничий майстер дільниці з ремонту гірничих виробок; гірничий майстер дільниці підготовчих робіт; гірничий майстер дільниці вентиляції та техніки безпеки; гірничий майстер внутрішньошахтного транспорту; гірничий майстер дільниці з видобутку корисних копалин; гірничий майстер дільниці вибухових робіт; гірничий диспетчер шахти, а також на посадах, які заміщуються молодшими спеціалістами з вищою освітою відповідно до типових, галузевих та інших номенклатурних посад. Молодший спеціаліст повинен бути підготовлений до активної творчої професійної та соціальної діяльності, яка б сприяла прогресу суспільного розвитку, вміти самостійно здобувати нові знання, контролювати та корегувати зроблене, мати високі моральні якості, сприяти підвищенню продуктивності праці, додержуватися режиму заощадження, підтримувати в належному порядку гірничошахтне обладнання, виконувати правила охорони навколишнього середовища.

Пошук по сайту