Підземна розробка корисних копалин

Підземна розробка корисних копалин

Спеціальність «Підземна розробка корисних копалин» одна з найактуальніших для економіки України. Надра нашої держави містять величезні запаси вугілля, залізної руди та інші корисні копалини, що визначає профіль діяльності української індустрії.

efimenko

Голова комісії – Єфименко Тетяна Олександрівна

Основна мета роботи циклової комісії – підвести студентів до думки про необхідність безперервної фахової освіти. Тому формування науково-дослідних здібностей, прищеплення навичок практичної роботи, залучення студентів до активних форм навчання є першочерговою задачею викладачів циклової комісії.

Для успішного і плідного її розв’язання викладачами і студентами створені різноманітні макети, діючі стенди, плакати, якими обладнані спеціалізовані аудиторії. В технікумі збудовано гірничий полігон, обладнаний сучасним гірничим устаткуванням.

Любов до обраної професії педагоги прищеплюють студентам не тільки під час лекцій та практичних занять, а й коли проводять екскурсії зі спуском у шахту, а також конкурси, брейн-ринги, вікторини, олімпіади з гірничих дисциплін.

Викладачі: Посунько Людмила Миколаївна, Мороз Віктор Сергійович, Тарасова Валентина Андріївна, Турчина Інеса Геннадіївна, Кущевський Владислав Олександрович, Маслюк Людмила Олексіївна.

Під час виробничої практики в шахті

Заняття з маркшейдерської справи з групою Р-1-06 проводить викладач Єфименко Т.О.

«Підземна розробка корисних копалин»

Кваліфікація – гірничий технік-технолог з предметної області діяльності керування технологією, контроль за станом гірничого обладнання і гірничих виробок.

Термін навчання:

денна форма  (на базі 9 класів) – 3 роки 10 місяців;

заочна форма (на базі 11 класів) – 2 роки 8 місяців.

Перший набір студентів  за спеціальністю здійснено у 1999 році. Студенти гірничої спеціальності вивчають комплекс різноманітних дисциплін, які сприяють формуванню фахівців високого рівня.

Головна мета – підготувати для професійної діяльності на підприємствах гірничої промисловості молодших спеціалістів, які б могли:

  • забезпечити безпечні умови праці на робочих місцях;
  • організувати виконання планових завдань видобутку корисних копалин;
  • забезпечити об’єктивний облік виконаної роботи на кожному робочому місці;
  • організувати та здійснити роботу на виробничій дільниці шахти на підставі наукової організації праці;
  • обґрунтовано вибирати та правильно експлуатувати гірничошахтне обладнання;
  • розробляти проектно-кошторисну документацію на ведення підготовчих та очисних робіт;
  • вести встановлену технічну документацію.

Молодший спеціаліст підготовлений для роботи на шахтах вугільної та гірничорудної промисловості на керівних посадах: гірничий майстер дільниці з ремонту гірничих виробок; гірничий майстер дільниці підготовчих робіт; гірничий майстер дільниці вентиляції та техніки безпеки; гірничий майстер внутрішньошахтного транспорту; гірничий майстер дільниці з видобутку корисних копалин; гірничий майстер дільниці вибухових робіт; гірничий диспетчер шахти, а також на посадах, які заміщуються молодшими спеціалістами з вищою освітою відповідно до типових, галузевих та інших номенклатурних посад. Молодший спеціаліст повинен бути підготовлений до активної творчої професійної та соціальної діяльності, яка б сприяла прогресу суспільного розвитку, вміти самостійно здобувати нові знання, контролювати та корегувати зроблене, мати високі моральні якості, сприяти підвищенню продуктивності праці, додержуватися режиму заощадження, підтримувати в належному порядку гірничошахтне обладнання, виконувати правила охорони навколишнього середовища.

Пошук по сайту

Фотогалерея

Корисні посилання

↓