ВСП «Павлоградський фаховий коледж
Національного технічного університету
«Дніпровська політехніка»

Гірництво (Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв)

Кваліфікація випускника – фаховий молодший бакалавр з гірництва, технік-електромеханік гірничий

Гірництво – галузь науки і техніки, яка пов’язана з видобуванням з надр корисних копалин за допомогою обладнання – складних машин, механізмів та цілих комплексів. Підготовка спрямована на вивчення устаткування, яке застосовується для механізації та автоматизації технологічних процесів, вивчення технології експлуатації та ремонту такого устаткування.

Термін навчання за денною формою
 • на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) – 3 роки 10 місяців
 • на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) – 2 роки 10 місяців
Термін навчання за заочною формою
 • на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) – 2 роки 8 місяців
 • на основі ОКР «кваліфікований робітник» – 1 рік 9 місяців.

Фаховий молодший бакалавр може працювати:

 • на підприємствах вугільної промисловості
 • у проектних, пошукових і науково-дослідних організаціях на посаді: механіка дільниці, майстра по ремонту обладнання, електромеханіка зміни або дільниці, а також на посадах слюсаря по обслуговуванню стаціонарного обладнання
 • механіком спецавтоматики
 • гірничого майстра дільниці автоматизації слуби АСУ шахти
 • гірничого майстра дільниці ВТБ
 • помічника начальника дільниці ВТБ
 • тощо

Випускники коледжу мають можливість продовжити навчання за скороченою програмою підготовки у закладах вищої освіти Україниза спеціальністю «Гірництво» спеціалізації: підземна розробка родовищ, якість, стандартизація та сертифікація мінеральної сировини, збагачення корисних копалин, обробка природних матеріалів, будівельні геотехнології та геомеханіка, вибухові технології та матеріали, охорона праці, тощо.