ЕКСПРЕС – ІНФОРМАЦІЯ ВІД ЗАХІДНО-ДОНБАСЬКОЇ ОДПІ

Дата публікації: 21.08.2013

У випадку зміни податкової адреси або місця провадження діяльності – подайте відповідну заяву

       У разі зміни прізвища, імені, по-батькові фізичної особи-підприємця або серії та номера паспорта подається відповідна заява про це протягом місяця з дня виникнення змін.

Платники єдиного податку І та ІІ груп у випадку зміни податкової адреси суб`єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності, видів такої діяльності заяву подають не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

Платники єдиного податку ІІІ – VІ груп у разі зміни податкової адреси суб`єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності подають заяву разом із  податковою декларацією за податковий (звітний) період, у якому відбулися такі зміни.

Зазначені зміни вносяться до раніше виданого свідоцтва платника єдиного податку територіальним органом Міндоходів  у день подання платником відповідної заяви.

Порядок видачі та отримання свідоцтва платника єдиного податку визначено ст. 299 Податкового кодексу України.

Як заповнюється поле «Головний бухгалтер» при поданні звітності в електронному вигляді

        Якщо у платника податків штатним розкладом не передбачено посаду головного бухгалтера, то при поданні звітності в електронному вигляді електронні цифрові підписи (далі – ЕЦП) посадових осіб накладаються у такому порядку: першим – ЕЦП керівника, другим – ЕЦП, що є аналогом відбитка печатки платника.

Нагадаємо, платник податків створює податковий документ в електронному вигляді відповідно до затвердженого формату за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення.

Після підготовки такого документу на нього накладаються електронні цифрові підписи посадових осіб платника податків у такому порядку: першим – ЕЦП головного бухгалтера (бухгалтера), другим – ЕЦП керівника, третім – ЕЦП, що є аналогом відбитка печатки платника податків.

Відповідна норма визначена розділом ІІІ Інструкції з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку, затвердженої наказом ДПА України від 10.04.08 №233.

 Порядок відмови від спрощеної системи оподаткування платників єдиного податку першої та другої груп

        Згідно з пунктом 294.1 ст.294 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (Далі-Кодекс), визначено, що податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої та другої груп є календарний рік.

Для відмови  від спрощеної системи оподаткування суб’єкт господарювання не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року) подає до територіального органу Міндоходів України заяву.

Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.

Згідно із пп. 298.2.2 п.298.2 ст.298 Кодексу платники єдиного податку можуть самостійно відмовитися від спрощеної системи оподаткування з зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів (за умови відсутності непогашених податкових зобов’язань чи податкового боргу з єдиного податку та інших податків і зборів, які платники єдиного податку сплачують відповідно до цієї глави), з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому подано заяву  щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів.

Пошук по сайту