ЕКСПРЕС – ІНФОРМАЦІЯ ВІД ЗАХІДНО-ДОНБАСЬКОЇ ОДПІ

Дата публікації: 29.06.2013

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Який порядок розрахунку та сплати єдиного внеску новоствореними ФОП на загальній системі оподаткування?

Новостворені ФОП, які зареєстровані протягом року в установленому законом порядку платниками загальної системи оподаткування, нараховують та сплачують суми єдиного внеску у вигляді авансових платежів у строки, визначені п.п. 4.5.2 п. 4.5 розділу ІV Інструкції 21-5, що настануть у звітному податковому році, на підставі квартальної декларації, яка подається ними після закінчення кварталу, в якому відбулася їх державна реєстрація.
При цьому, суми єдиного внеску, сплачені у вигляді авансових платежів, ураховуються платником при остаточному розрахунку, який здійснюється ним за календарний рік до 10 лютого наступного року на підставі даних річної податкової декларації, та не можуть бути меншими за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток).

 

Який порядок сплати єдиного внеску фізичними особами – підприємцями, які протягом року перейшли зі спрощеної системи оподаткування на загальну?

Фізичні особи – підприємці, які перейшли протягом поточного звітного року зі спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування нараховують та сплачують суми єдиного внеску у вигляді авансових платежів на підставі квартальної декларації, яка подається ними після закінчення кварталу, в якому відбувся перехід.
При цьому, суми єдиного внеску, сплачені у вигляді авансових платежів, ураховуються платником при остаточному розрахунку, який здійснюється ним за календарний рік до 10 лютого наступного року на підставі даних річної податкової декларації, та не можуть бути меншими за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток).

 

Чи є базою нарахування єдиного внеску доходи фізичних осіб–громадян від продажу власного нерухомого майна?

Відповідно до п. 3 частини 1 ст. 4 Закону України від 8 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 2464) платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) є фізичні особи, які виконують роботи (надають послуги) на підприємствах, в установах та організаціях, в інших юридичних осіб, чи у фізичних осіб – підприємців або осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, за цивільно-правовими договорами (крім фізичних осіб – підприємців, якщо виконувані ними роботи (надані послуги) відповідають видам діяльності, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців).

Базою нарахування єдиного внеску для платників, зазначених, зокрема, у п. 3 частини 1 ст. 4 Закону № 2464 є сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України ”Про оплату праці”, та сума винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.
Визначення видів виплат, що відносяться до основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, при нарахуванні єдиного внеску передбачено Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13 січня 2004 року № 5 (далі – Інструкція № 5).
Слід зазначити, що дохід ФО від продажу власного рухомого та нерухомого майна не віднесено до переліку видів виплат визначених Інструкції № 5.
Враховуючи зазначене вище, доходи, отримані ФО від продажу власного рухомого та нерухомого майна, не є базою нарахування єдиного внеску.

Єдиний податок для фізичних осіб – підприємців (спрощена система оподаткування)

Який строк сплати єдиного податку фізичної особи підприємця  третьої групи?

Відповідно до п. 295.3 ст. 295 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.
Згідно із п. 295.4 ст. 295 ПКУ сплата єдиного податку здійснюється за місцем податкової адреси.

 

В який строк сплачується єдиний податок  фізичної особи підприємця першої і другої груп?

Відповідно до п. 295.1 ст. 295 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.
У разі якщо сільська, селищна або міська рада приймає рішення щодо зміни раніше встановлених ставок єдиного податку, єдиний податок сплачується за такими ставками у порядку та строки, визначені пп. 12.3.4 п. 12.3 ст. 12 ПКУ.

Згідно із п. 295.4 ст. 295 ПКУ сплата єдиного податку здійснюється за місцем податкової адреси.

 

Чи повинні сплачувати єдиний податок фізичні особи підприємці  платники єдиного податку першої та другої груп за час відпустки або хвороби, якщо є відповідні підтверджуючі документи та праця найманих працівників не використовувалась?

Відповідно до п. 295.5 ст. 295 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

Згідно із п. 295.6 ст. 295 ПКУ суми єдиного податку, сплачені відповідно до п. 295.5 ст. 295 ПКУ підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку.

Помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку підлягають поверненню платнику в порядку, встановленому ПКУ.

 

Який строк подання податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи підприємця платника єдиного податку першої або другої групи, який відмовляється від спрощеної системи оподаткування протягом року?

Фізична особа – підприємець – платник єдиного податку першої або другої групи, яка протягом року відмовляється від спрощеної системи оподаткування, зобов’язана подати до органу державної податкової служби податкову декларацію платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця за податковий (звітний) квартал, у якому подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування, у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, з наростаючим підсумком з початку року, протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

Підприємець змінив прізвище

Платником єдиного податку змінено прізвище. Який порядок внесення змін до свідоцтва платника єдиного податку?

Відповідно до п. 298.4 ст. 298 Податкового кодексу у разі зміни прізвища, імені, по батькові фізичної особипідприємця заява подається протягом місяця з дня виникнення таких змін.

Територіальний орган Міндоходів України вносить зміни до раніше виданого свідоцтва в день подання платником єдиного податку заяви.

У разі зміни податкової адреси суб’єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності платники єдиного податку першої і другої груп подають заяву не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулися такі зміни. А платники єдиного податку третьої і п’ятої груп заяву подають разом із податковою декларацією за податковий (звітний) період, у якому відбулися зміни.

Сплата єдиного податку у разі припинення підприємцем провадження господарської діяльності

Підприємцем — платником єдиного податку другої групи 22.04.2013 р. подано заяву про відмову від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з припиненням провадження господарської діяльності. До якої дати такому підприємцю необхідно сплачувати єдиний податок?

Згідно з п. 294.6 ст. 294 Податкового кодексу у разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, який є платником єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому подано до територіального органу Міндоходів України заяву про відмову від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з припиненням провадження господарської діяльності.

Відповідно до п. 295.1 ст. 295 зазначеного Кодексу платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Пунктом 295.8 ст. 295 Податкового кодексу встановлено, що у разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов’язання зі сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому до територіального органу Міндоходів України подано заяву про відмову від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з припиненням провадження господарської діяльності.

 

Земельний податок нараховується з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно

З якого часу власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному житловому будинку повинен сплачувати земельний податок?

Згідно з п. 287.2 ст. 287 Податкового кодексу облік фізичних осіб — платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

Пунктом 287.8 ст. 287 Податкового кодексу визначено, що власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному житловому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

Ця частка визначається співвідношенням загальної площі приміщення та спільної площі усіх квартир і нежитлових будівель у будинку.

    Отже, власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному житловому будинку сплачує земельний податок на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно з урахуванням прибудинкової території, і податок сплачується відповідно до цільового (господарського) призначення на підставі даних державного земельного кадастру протягом 60 днів з дня вручення повідомлення-рішення.

 

Оренда земельних ділянок сільськогосподарського призначення

В якому розмірі встановлюється плата за оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв)?

З метою підвищення рівня соціального захисту селян — власників земельних ділянок і земельних часток (паїв), а також відповідальності землекористувачів за ефективне використання земель сільськогосподарського призначення згідно з п. 1 Указу № 92 запроваджено плату за оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) у розмірі не менше 3% визначеної відповідно до законодавства вартості земельної ділянки, земельної частки (паю) та поступового збільшення цієї плати залежно від результатів господарської діяльності та фінансово-економічного стану орендаря.

Відповідно до Указу № 1529 укладання договору оренди земельної частки (паю) з виплатою орендної плати у натуральній або грошової формі є обов’язковим.

Орендні відносини в Україні регулюються Законом про оренду землі, ст. 1 якого визначено, що оренда землі — це засноване на договорі строкове, платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності.

Плата за оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) установлюється в розмірі не менше 3% визначеної відповідно до законодавства вартості земельної ділянки, земельної частки (паю), яка поступово збільшується залежно від результатів господарської діяльності й фінансово-економічного стану орендаря та індексів інфляції.

Пошук по сайту