ЕКСПРЕС – ІНФОРМАЦІЯ ВІД ЗАХІДНО-ДОНБАСЬКОЇ ОДПІ

Дата публікації: 09.08.2013

Для здійснення діяльності арбітражного керуючого необхідно зареєструватися самозайнятою особою

       Особи, які планують здійснювати незалежну професійну діяльність, повинні стати на облік у територіальних органах Міндоходів України як самозайняті особи та отримати відповідну довідку. Зробити це необхідно за місцем свого постійного проживання.

Арбітражні керуючі як особи, що провадять незалежну професійну діяльність, мають право на відрахування з суми доходу документально підтверджених витрат, необхідних для ведення такої діяльності. Якщо ж у такого платника відсутня довідка про взяття на облік, об’єктом оподаткування є  доходи, отримані від такої діяльності без урахування витрат.

Для визначення бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб розраховується середньомісячний оподатковуваний дохід.

Розмір середньомісячного річного оподатковуваного доходу розраховується як отриманий загальний річний оподатковуваний дохід, зменшений на суму документально підтверджених річних витрат, поділений на кількість календарних місяців, протягом яких здійснювалася діяльність.

Оподаткування доходів фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, здійснюється відповідно до положень ст. 178 Податкового кодексу України.

 

Втратили документи пов’язані з обчисленням і сплатою податків і зборів –повідомте орган Міндоходів

        У разі втрати, пошкодження або дострокового знищення первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів платник зобов’язаний у п’ятиденний строк з дня такої події письмово повідомити орган Міндоходів за місцем обліку.

Крім того, платнику необхідно відновити втрачені документи протягом 90 календарних днів з дня, що настає за днем надходження повідомлення до органу Міндоходів.

Нагадаємо, для цілей оподаткування платник податків і зборів повинен вести облік доходів, витрат та інших показників на підставі зазначених документів. Формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами – не допускається.

Суб’єкт господарювання зобов’яаний забезпечити зберігання документів (вказаних в абзаці першому), не менш як 1095 днів з дня подання податкової звітності, для складення якої використовуються зазначені документи.

Відповідна норма передбачена ст.16, 49 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VІ із змінами та доповненнями.

 

Затверджено порядок замовлення електронних податкових перевірок

     Наказом Міністерства доходів і зборів від 03.06.2013р. №143 затверджено порядок подання платником податків заяви про проведення документальної невиїзної позапланової електронної перевірки.

У заяві, яка подається не пізніше ніж за 10 календарних днів до передбачуваного початку проведення електронної перевірки, окрім загальних облікових даних, в обов»язковому порядку зазначається інформація про:

– податкові періоди, що підлягають електронній перевірці;

– систему оподаткування;

– перелік податків, які підлягають перевірці;

– ведення в електронному вигляді бух обліку, зокрема первинних документів;

– надання разом із заявою документів, пов»язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів;

– спосіб надання документів.

Нарахування єдиного внеску на суму орендної плати

Чи нараховується єдиний внесок на суму орендної плати?

    Відповідно до п.1 частини 1 ст.4 Закону України від 08.07.2010р. №2464-VI “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов»язкове державне соціальне страхування» платниками єдиного внеску є роботодавці.

Єдиний внесок нараховується на суму нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України від 24.03.1995р. №108/95-ВР «Про оплату праці», та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Відносини, які виникають між власником майна (наймодавцем) та особою, яка винаймає таке майно (наймачем), регулюються договором найму (оренди) (ст..759 Цивільного кодексу України від 16.01.2003р. №435-IV) та не мають ознак правовідносин, що регулюють виконання робіт або надання послуг.

Єдиний внесок на суму орендної плати згідно з договором найму (оренди) майна не нараховується.

 Облік доходів платників єдиного податку п»ятої групи

За якою формою платники єдиного податку п»ятої групи ведуть книги обліку доходів та обліку доходів і витрат?

Відповідно до п.296.1 ст.296 Податкового кодексу платники єдиного податку ведуть облік доходів у порядку, визначеному підпунктами 296.1.1 та 296.1.2 п.296.1 ст.296 Податкового кодексу.

Платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої та п»ятої груп, які не є платниками ПДВ, ведуть Книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.

Форма Книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

Платники єдиного податку третьої та п»ятої груп, які є платниками ПДВ, ведуть облік доходів та витрат за формою та в порядку, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

До затвердження Міністерством доходів і зборів України форм Книги обліку доходів платників єдиного податку п»ятої групи, які не є платниками ПДВ, та Книги обліку доходів та витрат платників єдиного податку п»ятої групи, які є платниками ПДВ, платникам слід використовувати форми книг, затверджені наказом Мінфіну України від 15.12.2011р.№1637.

Продаж товару платником єдиного податку другої групи юридичній особі

Чи має право платник єдиного податку другої групи продавати товар юридичній особі – неплатнику єдиного податку

      Нормами пп.2 пп.291.4 ст.291 Податкового кодексу визначено, що платником єдиного податку другої групи є фізичні особи – підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб – підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005). Такі фізичні особи – підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для третьої групи.

Платники єдиного податку другої групи не мають право здійснювати господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, юридичним особам – неплатникам єдиного податку, проте обмеження продажу товарів платниками єдиного податку другої групи юридичним особам-неплатникам єдиного податку законодавством не передбачено.

Пошук по сайту