ВСП «Павлоградський фаховий коледж
Національного технічного університету
«Дніпровська політехніка»

Гірництво (Підземна розробка корисних копалин)

Кваліфікація випускника – фаховий молодший бакалавр з гірництва технік-технолог гірничий

Гірничі техніки-технологи – фахівці у галузі гірничодобувної промисловості, виконують проєктування гірничих об’єктів, інженерно-технічне забезпечення видобутку корисних копалин, проводять оперативно-виробниче керування гірничим підприємством, а також беруть участь у планово-економічному забезпеченні гірничого підприємства. Окрім цього, активна розбудова сучасних мегаполісів обумовила потребу в спеціалістах з геоінженерії підземного простору.

Термін навчання за денною формою
 • на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) – 3 роки 10 місяців
 • на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) – 2 роки 10 місяців
Термін навчання за заочною формою
 • на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) – 2 роки 8 місяців
 • на основі ОКР «кваліфікований робітник» – 1 рік 9 місяців

Фаховий молодший бакалавр може працювати на гірничих підприємствах на посаді:

 • майстра бурового на підземних роботах
 • майстра гірничого дільниці рудникового транспорту
 • майстра гірничого підземної дільниці з видобування корисних копалин
 • майстра гірничого підземної дільниці з підготовчих робіт
 • майстра гірничого підземної дільниці з гірничо-капітальних робіт
 • гірничого майстра підземної дільниці з ремонту гірничих виробок
 • гірничого майстра змішаної дільниці
 • машиніста бурової установки

Випускники коледжу мають можливість продовжити навчання за скороченою програмою підготовки у закладах вищої освіти України за спеціальністю «Гірництво» спеціалізації: підземна розробка родовищ, якість, стандартизація та сертифікація мінеральної сировини, збагачення корисних копалин, обробка природних матеріалів, будівельні геотехнології та геомеханіка, вибухові технології та матеріали, охорона праці, тощо.