ВСП «Павлоградський фаховий коледж
Національного технічного університету
«Дніпровська політехніка»

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Кваліфікація випускника – фаховий молодший бакалавр організатор діловодства

Сучасна економіка ґрунтується на знаннях, які опираються на комп’ютерні технології. Керування документаційними та інформаційними процесами стало одним із провідних видів діяльності, а тому спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» є престижною і об’єднує два найперспективніші напрямки підготовки спеціалістів – інформаційні технології та управлінську діяльність в умовах інформаційного суспільства.

Термін навчання за денною формою
 • на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) – 2 роки 10 місяців
 • на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) – 1 рік 10 місяців

Фаховий молодший бакалавр може працювати:

 • в державних органах управління
 • в інформаційних агентствах
 • в інформаційно-аналітичних службах
 • в маркетингових підрозділах підприємств
 • в науково-адміністративних та освітніх установах
 • в кадрових та діловодних службах державних та комерційних організацій
 • у сфері засобів масової інформації
 • в рекламних та консалтингових фірмах
 • в управліннях документального забезпечення фінансових та банківських структур
 • в архівних підрозділах підприємств, організацій, установ, об’єднань тощо, різного профілю та форм власності

Випускники коледжу мають можливість продовжити навчання за скороченою програмою підготовки у закладах вищої освіти України за наступними спеціальностями: публічне управління і адміністрування; інформаційна, бібліотечна та архівна справа, тощо.