ВСП «Павлоградський фаховий коледж
Національного технічного університету
«Дніпровська політехніка»

Коледж сьогодні

ВСП «ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Це найстарший державний вищий навчальний заклад освіти Західно-Донбаською регіону. Коледж має свої традиції і впевнено крокує шляхом оновлення системи освіти. За час існування навчального закладу підготовлено понад 15 тисяч спеціалістів для машинобудівної гірничої промисловості, економічної галузі, інформатизація виробництва, державного управління, організації перевезень.

За змістом навчальних програм, науково-методичним та Інформаційно-технологічним рівнем викладання стоїть в перших рядах серед ВНЗ України. Навчальні програми коледжу відповідають державному освітньому стандарту. Відмінною рисою програм с їх міждисциплінарний характер, гнучкість, динамічність та відповідність сучасним потребам суспільства та бізнесу.

Коледж забезпечує підприємства Західного Донбасу кваліфікаційними кадрами. Колектив продовжує кращі традиції та вдосконалює матеріально-технічну, методичну бази, впроваджує інформаційні технології.

Основне завдання – зробити навчальний заклад привабливим для абітурієнта завдяки створення іміджу вищого навчального закладу, де студент – центральна фігура, де подають кращу освіту, що дасть змогу в майбутньому професійно зростати

Спеціальності

Транспортні технології

Для досягнення високого рівня організації перевезень вантажів і пасажирів необхідні фахівці широкого профілю, підготовлені до самостійної інженерної, дослідницької, управлінської та організаційної роботи у сфері використання, розвитку і проєктування логістики транспортних систем, що залежить від багатьох складових, таких як: особливості формування пасажиропотоків, характеристики вуличнодорожньої мережі, якість організації перевізного процесу, організація дорожнього...

Більше
Гірництво (Підземна розробка корисних копалин)

Гірничі техніки-технологи – фахівці у галузі гірничодобувної промисловості, виконують проєктування гірничих об’єктів, інженерно-технічне забезпечення видобутку корисних копалин, проводять оперативно-виробниче керування гірничим підприємством, а також беруть участь у планово-економічному забезпеченні гірничого підприємства. Окрім цього, активна розбудова сучасних мегаполісів обумовила потребу в спеціалістах з геоінженерії підземного простору.

Більше
Гірництво (Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв)

Гірництво – галузь науки і техніки, яка пов’язана з видобуванням з надр корисних копалин за допомогою обладнання – складних машин, механізмів та цілих комплексів. Підготовка спрямована на вивчення устаткування, яке застосовується для механізації та автоматизації технологічних процесів, вивчення технології експлуатації та ремонту такого устаткування.

Більше
Комп`ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія – сучасна спеціальність, орієнтована на проєктування, супровід та адміністрування комп’ютерних систем і мереж. Важливим напрямком в діяльності спеціальності є розробка програмного забезпечення користувацького та серверного рівнів. Фахівцями з комп’ютерної інженерії постійно цікавляться ІТ-орієнтовані розробники програмного і апаратного забезпечення, а також фірми, що забезпечують супровід та обслуговування інтернет-мереж.

Більше
Облік і оподаткування

В економіці України відбуваються суттєві зміни, які обумовлені глобалізацією підприємницької діяльності, швидкими темпами розвитку інформаційних технологій, частими змінами податкової політики та нормативної бази у сфері бухгалтерського обліку та звітності. Знання з бухгалтерського обліку потрібні для того, щоб розпочати власну справу, стати успішним бізнесменом, економічно грамотно господарювати, забезпечувати своєчасний та якісний...

Більше
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Сучасна економіка ґрунтується на знаннях, які опираються на комп’ютерні технології. Керування документаційними та інформаційними процесами стало одним із провідних видів діяльності, а тому спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» є престижною і об’єднує два найперспективніші напрямки підготовки спеціалістів – інформаційні технології та управлінську діяльність в умовах інформаційного суспільства.

Більше

Оголошення

Корисні посилання