Розроблено методичні рекомендації для проведення державної атестації та внутрішнього контролю навчальних закладів

Дата публікації: 13.08.2013

Державною інспекцією навчальних закладів України спільно з Міністерством освіти і науки України, а також за участю працівників місцевих органів управління освітою, навчальних закладів, провідних науковців України розроблено методичні рекомендації для проведення державної атестації, самоаналізу діяльності дошкільних, загальноосвітні, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів та їх внутрішнього контролю в міжатестаційний період.

Відповідні робочі групи були створені на виконання розділу 2 протоколу № 62 засідання Кабінету Міністрів України у січні поточного року з метою удосконалення програмно-методичного забезпечення проведення держатестації та внутрішнього контролю навчальних закладів.

Розроблені методичні рекомендації дають можливість як самим навчальним закладам, так і місцевими органам управління освітою під час здійснення контрольних заходів, більш системно та повноцінно оцінити результати діяльності закладів освіти, зокрема якість їх навчальної та навчально-методичної роботи, рівень управлінської та фінансово-господарської діяльності, матеріально-технічного забезпечення, стан фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми, дотримання санітарно-гігієнічних норм у навчально-виховному процесі тощо.

З метою врахування в роботі розроблених методичних рекомендацій місцевим органам управління освітою надіслано відповідний лист МОН.

Пошук по сайту