Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Підготовка документознавців, інформаційних аналітиків — загальна потреба  інформаційного суспільства

Пітенко Олена Станіславівна

Голова комісії – Пітенко Олена Станіславівна

Кваліфікація – організатор діловодства.

Термін навчання за денною формою на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) – 2 роки 10 місяців.
Спеціальність була ліцензована у 2006 році.

Перший набір студентів здійснено у 2007 році. Це наймолодша спеціальність в нашому коледжі.

За роки існування спеціальність набула добрих традицій: святкування Міжнародного дня секретаря, Дня кадровика, Дня архіваріуса, проведення конкурсів «Кращий за фахом», «Міс-діловод», посвята студентів в діловоди.

Для спеціаліста з організації діловодства необхідні знання законодавчих та нормативних актів, системи й організації діловодства, ведення архівної справи, контролю за виконанням документів, системи роботи з персоналом та управлінських технологій, основ адміністративного та кадрового менеджменту, ділової української та ділової англійської мов, правил ділового етикету та спілкування, інструментальних засобів сучасного офісу, інформаційних технологій та засобів оргтехніки.

Значна увага приділяється національному вихованню та участі студентів у суспільному житті коледжу, міста, своєї країни. Незабутніми є для студентів екскурсії в історичні та пам’ятні міста України.

Професійне призначення: молодший спеціаліст підготовлений до професійної діяльності з організації та забезпечення комп’ютерного діловодства, документаційного та інформаційного обслуговування управлінської діяльності та орієнтовані працювати в державних органах управління, інформаційних агентствах, інформаційно-аналітичних службах, в центрах науково-технічної інформації, стандартизації та сертифікації; патентних та маркетингових підрозділах підприємств, науково-освітніх установах, в адміністративних, кадрових та діловодних службах державних та комерційних організацій; у сфері засобів масової інформації, рекламних та консалтингових фірмах, управліннях документального забезпечення фінансових та банківських структур, архівних підрозділах підприємств, організацій, установ, об’єднань тощо, різного профілю та форм власності на первинних посадах: завідуючого структурного підрозділу служби документаційного та інформаційного забезпечення управління (канцелярії, архіву тощо); інспектора служби діловодства, контроль за виконанням вимог нормативних документів, рішень, доручень, реєстрації документів, робота з листами громадян та ін.; організатора управлінської праці, референта керівника підприємства, організації, установи; інспектора по кадрах; секретаря адміністративного; секретаря-референта; документознавця; паспортиста, а також на інших посадах, які відповідають типовим, галузевим та іншим номенклатурним посадам молодшого спеціаліста.

Викладачі: Асоцька Наталя Віталіївна, Гаркуша Наталя Геннадіївна, Демченко Оксана Валентинівна, Сіра Тамара Вікторівна, Відлога Людмила Олександрівна, Михальчук Ольга Едуардівна, Недял Альона Анатоліївна

Випускний вечір-2010

На заняття – як на свято

Пошук по сайту