Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Загальна характеристика спеціальності

     Сучасна економіка ґрунтується на знаннях, які опираються на комп’ютерні технології. Керування документаційними та інформаційними процесами стало одним із провідних видів діяльності, а тому спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» є престижною і об’єднує два найперспективніші напрямки підготовки спеціалістів – інформаційні технології та управлінську діяльність в умовах інформаційного суспільства.

    Програма навчання за спеціальністю відповідає світовим вимогам.

Кваліфікація – фаховий молодший бакалавр організатор діловодства

Термін навчання за денною формою

  • на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) – 2 роки 10 місяців;
  • на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) – 1 рік 10 місяців.

Дисципліни, що вивчаються в рамках підготовки

     Перелік дисциплін сформовано таким чином, щоб випускник максимально легко міг адаптуватися до будь-яких умов ринку праці:

Пошук по сайту