Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв

Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв

Україна належить до однієї з провідних країн світу за обсягом розвіданих запасів вугілля, залізних і марганцевих руд, а також графіту, сірки, вогнетривких глин, облицювального каменю тощо.

Гірництво – галузь науки і техніки, яка пов’язана з видобуванням з надр  Землі корисних копалин за допомогою різноманітного обладнання – складних машин, механізмів та цілих комплексів.

Гірничий механік перший приймає таке обладнання, вивчає принципи дії і вводить в експлуатацію.

Підготовка спеціалістів за спеціальністю спрямована на вивчення устаткування, яке застосовується для механізації та автоматизації технологічних процесів, вивчення технології експлуатації та ремонту такого устаткування в гірничій промисловості України.

Бути техніком-електромеханіком гірничим – це освоювати те, що завтра стане нормою для всіх.

Кваліфікація – фаховий молодший бакалавр з гірництва, технік-електромеханік гірничий

Термін навчання :

  • за денною формою:
  • на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) – 3 роки 10 місяців;
  • основі повної загальної середньої освіти (11 класів) – 2 роки 10 місяців.
  • за заочною формою навчання
  • на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) – 2 роки 8 місяців;
  • на основі ОКР «кваліфікований робітник» – 1 рік 9 місяців.

Дисципліни, що вивчаються в рамках підготовки

Програма навчання відповідає кращим сучасним світовим міжнародним стандартам, із залученням новітніх методик. побудована так, щоб дати студентам всебічні знання з теоретико-методичних основ та практичних навичок і вмінь з експлуатації та ремонту гірничого електромехічного  обладнання та автоматичних пристроїв.

Фахівець, підготовлений до роботи за кваліфікацією фаховий молодший бакалавр з  гірництва, технік-електромеханік гірничий,  може обіймати первинні посади:

–          техніка-електромеханіка гірничого; електромеханіка підземної дільниці;

–          електромеханіка;

–          техніка з автоматизації виробничих процесів;

–          техніка з експлуатації та ремонту устаткування;

–          механіка з ремонту устаткування;

–          механіка підземної дільниці;

–          монтажника гірничого устаткування;

–          монтажника шахтного устаткування на поверхні;

–          електромеханіка засобів автоматизації та приладів технологічного устаткування;

       

Пошук по сайту