Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія

 Комп’ютерна інженерія – сучасна спеціальність, орієнтована на проєктування, супровід та адміністрування комп’ютерних систем і мереж. Важливим напрямком в діяльності спеціальності є розробка програмного забезпечення користувацького та серверного рівнів. Фахівцями з комп’ютерної інженерії постійно цікавляться ІТ-орієнтовані розробники програмного і апаратного забезпечення, а також фірми, що забезпечують супровід та обслуговування інтернет-мереж.

Випускник спеціальності “Комп’ютерна інженерія” – це фахівець з комп’ютерних мереж і технологій. Він має професійну підготовку в галузі електротехніки, програмного забезпечення, інтеграції апаратно-програмного забезпечення, написання програм.

Кваліфікація – фаховий молодший бакалавр з комп’ютерної інженерії

Термін навчання за денною формою:

 • на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) – 3 роки 10 місяців;
 • на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) – 2 роки 10 місяців.

Дисципліни, що вивчаються в рамках підготовки

Програма навчання відповідає кращим сучасним світовим міжнародним стандартам, із залученням новітніх методик, побудована так, щоб дати студентам всебічні знання з теоретико-методичних основ та практичних навичок і вмінь в галузі комп’ютерної інженерії.

 Фахівець,  підготовлений до роботи за кваліфікацією фаховий молодший бакалавр з комп’ютерної інженерії,   може обіймати первинні посади:

 • техніка обчислювального (інформаційного центру;
 • техніка-конструктора;
 • техніка-технолога (електроніка);
 • налагоджувальника технологічного устаткування (електронна техніка);
 • техніка обчислювального (інформаційного) центру;
 • оператора електронно-обчислювальних машин;
 • монтажника електронного устаткування;
 • техніками-програміста;
 • вебдизайнера;
 • ІТ-дизайнера;
 • адміністратора комп’ютерних систем і мереж (налагодження і запуск комп’ютерів, локальних і глобальних мереж).

Пошук по сайту