Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна iнженерiя – це одна iз галузей інженерного значення, що визначають технiчний прогрес сучасностi

Голова комісії – Демченко Оксана Валентинівна

Кваліфікація технік – програміст.

Термін навчання за денною формою на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) – 3 роки 10 місяців.
Спеціальність була ліцензована у 2006 році.

Перший набір здійснено у 2006 році.
Молодший спеціаліст готується до професійної діяльності на підприємствах та в організаціях, де ведуть проектування, виробництво, експлуатацію, обслуговування і ремонт найрізноманітнішої комп’ютерної, електронної та радіоелектронної техніки – комп’ютерних систем і мереж, периферійних пристроїв, побутової електронної апаратури.

Випускник спеціальності “Комп’ютерна інженерія” – це фахівець з комп’ютерних мереж і технологій.

Він має професійну підготовку в галузі електротехніки, програмного забезпечення, інтеграції апаратно-програмного забезпечення, написання програм. В рамках стандарту освіти студенти вивчають структуру, принципи роботи комп’ютерів та периферійного обладнання; побудову комп’ютерних мереж; сучасні засоби передачі та обробки інформації; методи ремонту, налагодження та обслуговування комп’ютерних систем; програмування та алгоритмічні мови; основи системного програмування та програмного забезпечення; комп’ютерну графіку; технічні та економічні аспекти комп’ютеризації підприємств зв’язку; сучасну стратегію менеджменту та маркетингу, економіки та планування виробництва. Проходять навчальну практику, виробничу технологічну практику, виробничу переддипломну практику та одержують робочу професію “Оператор ЕОМ”.

Молодший спеціаліст може працювати: в банківських установах, у відділі обробки інформації на промислових підприємствах різних форм власності; на фірмах, які займаються розробкою прикладного та програмного забезпечення або є провайдерами послуг Internet; на підприємствах, що надають послуги кабельного та супутникового телебачення; в монтажних організаціях, що займаються проектуванням, установкою та експлуатацією електронних апаратів різноманітного призначення; закладах державного управління; сервісних організаціях; малих підприємствах; видавничих та поліграфічних організаціях; медичних закладах.

Фахівець може займати посади керівників середньої ланки управління: техніка обчислювального (інформаційного центру), техніка-конструктора, техніка-технолога (електроніка), налагоджувальника технологічного устаткування (електронна техніка), техніка обчислювального (інформаційного) центру, оператора електронно-обчислювальних машин; монтажника електронного устаткування, техніками-програмістами, веб-дизайнерами, ІТ-дизайнерами, адміністраторами комп’ютерних систем і мереж (налагодження і запуск комп’ютерів, локальних і глобальних мереж) та інші.

Викладачі: Герасимюк Віктор Іванович, Єрьоміна Анастасія Вікторівна, Батурінець Анастасія Геннадієвна, Романенко Тетяна Іванівна.

Практика з мікропроцесорної техніки

Перша група спеціальності – К-1-06

Пошук по сайту