Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Загальна характеристика спеціальності 

                 В економіці України відбуваються суттєві зміни, які обумовлені глобалізацією підприємницької діяльності, швидкими темпами розвитку інформаційних технологій, частими змінами податкової політики та нормативної бази у сфері бухгалтерського обліку та звітності.

Знання з бухгалтерського обліку потрібні для того, щоб розпочати власну справу, стати успішним бізнесменом, економічно грамотно господарювати, забезпечувати своєчасний та якісний аналіз фінансового стану підприємств, облік їх діяльності, оцінку  стійкості та платоспроможності, виявляти шляхи підвищення і зміцнення фінансової стабільності.

Кваліфікація – фаховий молодший бакалавр з обліку і оподаткування

Термін навчання за денною формою:

 • основі базової загальної середньої освіти (9 класів) – 2 роки 10 місяців;
 • на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) – 1 рік 10 місяців.

Дисципліни, що вивчаються в рамках підготовки

Програма навчання відповідає кращим сучасним світовим міжнародним стандартам, з залученням новітніх методик. побудована так, щоб дати студентам всебічні знання з теоретико-методичних основ та практичних навичок і вмінь в галузі обліку і аудиту.

Фахівець,  підготовлений до роботи за кваліфікацією фаховий молодший бакалавр з обліку і оподаткування, може обіймати первинні посади:

 • бухгалтера;
 • касира-експерта;
 • асистента бухгалтера-експерта;
 • інспектора з інвентаризації;
 • ревізора-інспектора податкового;
 • інспектора з призначення і виплати пенсій;
 • службовця (конторський (офісний) службовець (реєстрація та облік);
 • іншого службовця, пов’язаного з інформацією (обліковець, табельник);
 • касира, контролера-касира, контролера-ревізора;
 • касира в банках та інкасатора.

Пошук по сайту