Підземна розробка корисних копалин

Підземна розробка корисних копалин

Гірничі техніки-технологи – фахівці у галузі гірничодобувної промисловості, виконують проєктування гірничих об’єктів, інженерно-технічне забезпечення видобутку корисних копалин, проводять оперативно-виробниче керування гірничим підприємством, а також беруть участь у планово-економічному забезпеченні гірничого підприємства.

 Окрім цього, активна розбудова сучасних мегаполісів обумовила потребу в спеціалістах з геоінженерії підземного простору. Це дає можливість  випускникам спеціальності працювати на керівних та інженерних посадах в архітектурно-будівельних компаніях України та інших країн, а також  стати фахівцем з менеджменту промислових виробництв з розробки корисних копалин.

Кваліфікація – фаховий молодший бакалавр з гірництва технік-технолог гірничий

Термін навчання :

  • за денною формою:
  • на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) – 3 роки 10 місяців;
  • основі повної загальної середньої освіти (11 класів) – 2 роки 10 місяців.
  • за заочною формою навчання
  • на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) – 2 роки 8 місяців;
  • на основі ОКР «кваліфікований робітник» – 1 рік 9 місяців.

Дисципліни, що вивчаються в рамках підготовки

Програма навчання відповідає кращим сучасним світовим міжнародним стандартам, з залученням новітніх методик. побудована так, щоб дати студентам всебічні знання з теоретико-методичних основ та практичних навичок і вмінь з підземної розробки корисних копалин.

Пошук по сайту