Транспортні технології

Транспортні технології

Транспорт є однією з найважливіших галузей суспільного виробництва, яка покликана задовольняти потреби населення та суспільного виробництва в перевезеннях

Голова комісії – Волковська Наталя Іванівна

Кваліфікація технік – технолог (механіка).
Термін навчання за денною формою на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) – 3 роки 10 місяців.

Спеціальність була заснована у 2006 році.
Організація перевезень пасажирів і вантажів є визначальною діяльністю на транспорті. Для її здійснення необхідні фахівці широкого профілю, підготовлені до самостійної інженерної, дослідницької, керівної і організаційної роботи у сфері транспортних технологій для забезпечення раціональної організації та управління транспортними процесами, організації систем управління та їх вдосконалення у відповідності до тенденцій технічного прогресу і соціально-економічного розвитку. Таких фахівців готують в коледжі.

Студенти одержують фундаментальну підготовку з предметів природничо-математичного циклу та спеціальних дисциплін, проходять практику на автотранспортних підприємствах та у транспортно-експедиторських організаціях, де вивчають прогресивні форми організації та управління пасажирськими і вантажними перевезеннями. Отримані в процесі навчання знання дозволяють випускникам вирішувати складні організаційно-технічні задачі підвищення ефективності функціонування транспортної інфраструктури країни, а також формують системний підхід до рішення проблем поліпшення якості транспортного обслуговування і підвищенню конкурентоздатності підприємств транспорту.

Випускники коледжу працюють на транспортно-експлуатаційних підприємствах, в організаціях транспортного комплексу різних форм власності, на фірмах, що займаються організацією та здійсненням автомобільних перевезень, у термінальних системах, на вантажних та пасажирських станціях, у фірмових та дилерських центрах автомобільних компаній і заводів, у транспортних відділах муніципальних установ.

Фахівець може працювати на первинних посадах: диспетчера автомобільного транспорту; диспетчера з міжнародних перевезень; диспетчера служби перевезень; диспетчера станційного; інспектора з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань; інспектора з охорони праці та техніки безпеки; ревізора з безпеки руху; техніка-інспектора з контролю за використанням палива; ревізора автомобільного транспорту, і може займати первинні посади: диспетчера, техніка з обліку, ревізора, чергового по транспортно-експедиційному агентству (філіалу), техніка відділу експлуатації, декларанта експорту і імпорту товарів, техніка-організатора міжнародних перевезень; інспектора з міжнародних перевезень, диспетчера автовокзалу (автостанції), техніка відділу безпеки руху та охорони праці.

Викладачі: Сидоренко Віктор Миколайович, Радич Анатолій Миколайович, Чорний Володимир Вікторович.

Заняття з безпеки дорожнього руху в групі А-1-06 проводить викладач Сидоренко В.М.

Пошук по сайту