Транспортні технології

Транспортні технології

Якісна організація перевезень вантажів і пасажирів є визначальним показником діяльності транспортної галузі. Для досягнення високого рівня цього показника необхідні фахівці широкого профілю, підготовлені до самостійної інженерної, дослідницької, управлінської та організаційної роботи у сфері використання, розвитку і проєктування логістики транспортних систем, що залежить від багатьох складових, таких як: особливості формування пасажиропотоків,  характеристики вулично-дорожньої мережі, якість організації перевізного процесу, організація дорожнього руху, якість технічного стану рухомого складу, а також кадрове забезпечення галузі. Перед галуззю ставляться нові завдання щодо підвищення якості транспортних послуг, які не тільки мають бути конкурентоспроможними на внутрішньому транспортному ринку, але й відповідати світовим стандартам.

Кваліфікація – фаховий молодший бакалавр з транспортних технологій, технік-технолог (механіка)

Термін навчання за денною формою:

 • на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) – 3 роки 10 місяців;
 • на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) – 2 роки 10 місяців.

Дисципліни, що вивчаються в рамках підготовки

Програма навчання відповідає кращим сучасним світовим міжнародним стандартам, із залученням новітніх методик, побудована так, щоб дати студентам всебічні знання з теоретико-методичних основ та практичних навичок і вмінь в галузі транспортних технологій.

Фахівець, підготовлений до роботи за кваліфікацією фаховий молодший бакалавр з транспортних технологій, технік-технолог (механіка), може обіймати первинні посади:

 • техніка-технолога;
 • диспетчера автомобільного транспорту;
 • диспетчера служби перевезень;
 • диспетчера станційного;
 • диспетчера з міжнародних перевезень;
 • інспектора з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань;
 • інспектора з охорони праці та техніки безпеки;
 • ревізора з безпеки руху;
 • техніка-інспектора з контролю за використанням палива;
 • ревізора автомобільного транспорту;
 • оператора диспетчерського руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на автомобільному транспорті.

Пошук по сайту