Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Підготовка документознавців, інформаційних аналітиків — загальна потреба  інформаційного суспільства

Голова комісії – Лаврентьєва Ніна Іванівна

Це наймолодша спеціальність в нашому коледжі.

Для спеціаліста з організації діловодства необхідні знання законодавчих та нормативних актів, системи й організації діловодства, ведення архівної справи, контролю за виконанням документів, системи роботи з персоналом та управлінських технологій, основ адміністративного та кадрового менеджменту, ділової української та ділової англійської мов, правил ділового етикету та спілкування, інструментальних засобів сучасного офісу, інформаційних технологій та засобів оргтехніки.

За роки існування спеціальність набула добрих традицій: святкування Міжнародного дня секретаря, Дня кадровика, Дня архіваріуса, проведення конкурсів «Кращий за фахом», «Міс-діловод», посвята студентів в діловоди. Це наймолодша спеціальність в нашому технікумі. Перший набір студентів здійснено у 2007 році.

Значна увага приділяється національному вихованню та участі студентів у суспільному житті технікуму, міста, своєї країни. Незабутніми є для студентів екскурсії в історичні та пам’ятні міста України.

Викладачі: Асоцька Наталя Віталіївна, Гаркуша Наталя Геннадіївна, Демченко Оксана Валентинівна, Сіра Тамара Вікторівна, Відлога Людмила Олександрівна, Михальчук Ольга Едуардівна, Недял Альона Анатоліївна

Випускний вечір-2010

На заняття – як на свято

Кваліфікація – організатор діловодства.
Термін навчання:

  • денна форма (на базі 9 класів) – 2 роки 10 місяців.

Спеціальність була ліцензована у 2006 році. Перший набір студентів здійснено у 2007 році.
Молодший спеціаліст готується до професійної діяльності з організації та забезпечення комп’ютерного діловодства, документаційного та інформаційного обслуговування управлінської діяльності.

Випускники можуть працювать у виробничих і невиробничих сферах, на підприємствах різних галузей, в організаціях, установах усіх форм власності, науково-дослідних інститутах, державних архівах, комерційних та інших структурах на таких первинних посадах:

  • завідуючого (заступника) одного з структурних підрозділів служби документаційного та інформаційного забезпечення управління (канцелярії, архіву, машбюро тощо);
  • інспектора служби діловодства, документаційного та інформаційного забезпечення управління з самостійною ділянкою роботи (контроль за виконанням вимог нормативних документів, рішень, доручень, реєстрації документів, робота з листами громадян та ін.);
  • організатора управлінської праці, референта керівника підприємства, організації, установи;
  • інспектора по кадрах; секретаря адміністративного;
  • секретаря-референта;
  • документознавця;
  • паспортиста, а також на інших посадах, які відповідають типовим, галузевим та іншим номенклатурним посадам молодшого спеціаліста.

Пошук по сайту