Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв

Одним із критеріїв сталого розвитку суспільства виступає раціональне використання надр України, і подальше ефективне функціонування економіки держави можливе лише за умови переходу гірничо-видобувної і вугільної галузей до інноваційної моделі розвитку.

Голова комісії – Ревука Марія Вікторівна

Студенти спеціальності мають змогу ознайомитися з ремонтними службами вугільних шахт регіону, спуститися у підземні виробки і на власні очі побачити роботу механізованих комплексів, обладнання для проведення підготовчих виробок, засоби транспортування вугілля, породи і матеріалів, підйомні машини, водовідливні установки.

Формуванню професійних компетенцій майбутніх гірничих техніків-електромеханіків сприяють знання, набуті в стінах технікуму, де навчальні аудиторії та лабораторії оснащені найсучаснішим шахтним обладнанням. Практичні навички роботи студенти здобувають під час екскурсій та виробничих практик. В цьому технікуму надає значну допомогу керівництво ВАТ «Павлоградвугілля».

Викладачі: Шаріна Вікторія Савеліївна, Сторожко Ірина Іллівна, Андрієвська Вікторія Вікторівна, Половна Тетяна Іванівна, Соколов Володимир Сергійович, Дубовська Людмила Миколаївна, Пономаренко Володимир Анатолійович.

Група Е-1-07 після першого навчального спуску в шахту

Випускники-горняки – наша гордість

Кваліфікація технік-електромеханік  гірничий.

Термін навчання: за денною формою на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) – 3 роки 10 місяців, за заочною формою  навчання на основі повної загальної середньої освіти  (11 класів) – 2 роки 8 місяців, на основі ОКР «кваліфікований робітник» 2 роки 5 міс.

Перший набір студентів  за спеціальністю здійснено у 1989 році. За час існування гірниче відділення випустило понад 2500 тисячі спеціалістів. Молодший спеціаліст готується для керівництва, організації та безпосереднього виконання робіт з експлуатації, монтажу і ремонту гірничого обладнання шахт.

Фахівець повинен вміти:

– обґрунтовано вибирати і підготовляти до експлуатації гірниче електромеханічне обладнання для конкретних гірничо-геологічних умов; – усувати і попереджувати неполадки в роботі гірничо-електромеханічного обладнання;

– здійснювати основні техніко-економічні розрахунки з ремонту, монтажу, обслуговуванню електромеханічного обладнання вугільних підприємств;

– оформляти документацію на виготовлення, ремонт та поставку запчастин і обладнання;

– організовувати і проводити поточний ремонт гірничих машин, електромеханічного обладнання, автоматичних пристроях,  слідкувати за якістю ремонту;

– складати графіки планово-попереджувального ремонту машин і механізмів;

– контролювати дотримання охорони праці та правил техніки експлуатації гірничого обладнання та апаратури; забезпечувати високий рівень трудової дисципліни на дільниці;

– вести облік планових завдань, продуктивності праці, обсягів робіт з ремонту та обслуговування гірничого електромеханічного обладнання;

– забезпечувати безпечне проведення робіт, здійснювати контроль за дотриманням охорони природи і надр при проведенні робіт.

Молодший спеціаліст технік-електромеханік гірничий може працювати на підприємствах вугільної промисловості, у проектних, пошукових і науково-дослідних організаціях на посадах механіка дільниці, майстра по ремонту обладнання, електромеханіка зміни або дільниці, а також на посадах слюсаря по обслуговуванню стаціонарного обладнання, механіком спецавтоматики, гірничого майстра дільниці автоматизації служби АСУ шахти;  гірничого майстра дільниці ВТБ; помічника начальника дільниці ВТБ, тощо.

 

Пошук по сайту