Галузеве машинобудування

Машинобудування і м<атеріалообробка, є функціональним ядром міжгалузевого машинобудівного комплексу (МБК), — особливо важлива галузь народного господарства України

Нагорна Антоніна Миколаївна

Голова комісії – Нагорна Антоніна Миколаївна

З цієї спеціальності розпочав свою історію Павлоградський технікум Національного гірничого університету. За 55 років випущено понад 5 тисяч технологів-машинобудівників, які працюють сьогодні на території колишнього СРСР, нашої країни, області, міста.

При підготовці фахівців широко використовується мікропроцесорна техніка на базі сучасних ЕОМ і систем ЧПУ, навчальні лабораторії оснащені новітніми персональними комп’ютерами та виробничим устаткуванням.

Випускники спеціальності добре володіють комп’ютерними технологіями, основами програмування, використовують в своїй діяльності системи САПР, Компас, Autocad та інші пакети прикладних програм. Тисячі фахівців з дипломом технікуму працюють на території колишнього СРСР, нашої країни, нашої області, міста.

Голова циклової комісії – Нагорна Антоніна Миколаївна. Викладачі: Іванчак Тетяна Михайлівна, Матвієнко Надія Іллівна, Самовський Артем Володимирович, Саітгазіна Ірина Сергіївна.

Під час конкурсу «Машинобудування: всерйоз та жартома»

Екскурсія на завод ПЗТО

Кваліфікація – технік-технолог з предметної області діяльності обробка матеріалів на верстатах і автоматичних лініях.
Термін навчання:

  • денна форма (на базі 9 класів) – 3 роки 10 місяців.

Спеціальність була заснована в 1955 році і мала назву “Обробка металів різанням”.  За 50 років випущено понад 3 тис. спеціалістів, які працюють в  організаціях і на підприємствах міста та області.
Сучасний стан розвитку машинобудування характеризується серійним та дрібносерійним виробництвом з використанням гнучких виробничих систем і потребує кваліфікованої праці cпеціалістів.

Студенти вивчають: систему технологічної підготовки виробництва, основне технологічне обладнання верстатообробного виробництва, стандарти, технічні умови і нормативні документи з проектування дільниць, з правил безпеки та охорони праці.

Студенти отримують вміння розробляти керуючі програми для автоматизованого обладнання, технологічні процеси виготовлення деталей машин і механізмів, знаходити раціональні варіанти використання технологічного обладнання, визначати економічну ефективність спроектованих технологічних процесів, оформляти технологічну документацію, читати креслення.
Технік-технолог може працювати: оператором на верстатах з програмним управлінням, оператором на багатоцільових верстатах, контролером ВТК, майстром виробничої дільниці, конструктором по проектуванню технологічного оснащення цеху, технологом по розробці технологічних процесів, технологом з програмування верстатів і автоматичних ліній.

Світ техніки захопить Вас! Викладачі навчать Вас працювати з комп`ютерною технікою, створювати програми для верстатів з числовим програмним управлінням, конструювати деталі машин та механізмів, розробляти технологічні процеси для обробки деталей на металорізальних верстатах, виконувати вимірювання сучасними приладами. Ви отримаєте навички організаторської та управлінської діяльності, знання основ економіки та менеджменту, що дозволить в майбутньому впевнено працювати на найсучасніших виробництвах, займати посади менеджерів середньої ланки, виконувати завдання з проектування виробів або з виробничого маркетингу.

Пошук по сайту