Облік і оподаткування

Бухгалтерія – мистецтво, професія, що потребує таланту і терпіння. Це особливий дар бачити за цифрами складний світ економіки в його взаємозв’язках і гармонії.

Голова комісії – Мостова Ірина Олександрівна

Викладачі спеціальності «Бухгалтерський облік» використовують у процесі навчання інноваційні методики, інтерактивні форми та методи навчання. Спеціальність ліцензована у 1995 році.

Студенти мають вільний доступ до бібліотечних фондів, що включають в себе сучасні джерела інформації та регулярно поповнюються фаховою літературою, періодичними виданнями і нормативно-правовими актами. В процесі навчання широко застосовуються електронні версії навчально-методичних комплексів з дисциплін, що значно полегшують підготовку студентів до занять. Також в розпорядженні наших студентів 4 комп’ютерних класи з вільним доступом до мережі Інтернет.

Циклова комісія готує конкурентноспроможних спеціалістів з бухгалтерського обліку, гармонійно розвинених особистостей, здатних до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін у ринковому середовищі.

Викладачі: Мостова Ірина Олександрівна, Пітенко Олена Станіславівна, Кудрицька Світлана Петрівна, Якімець Світлана Григорівна, Асоцька Наталя Віталіївна.

Завжди перші! Староста групи Б-1-05 Степанова Катерина отримує нагороду від директора технікуму

Випускниці-бухгалтера – найгарніші

Кваліфікація – бухгалтер з предметної області діяльності облік господарських операцій, їх бухгалтерське опрацювання і аналіз.
Термін навчання:

  • денна форма (на базі 9 класів) – 2 роки 10 місяців,
  • заочна форма (на базі 11 класів) – 1 рік 10 місяців.

Спеціальність ліцензована у 1995 році. Професія бухгалтера – одна з найдавніших і одна з найпоширеніших. Перші витоки її йдуть в глиб тисячоліть. Бухгалтер – це професія, яка має стабільно високий попит і значні перспективи.

Молодший спеціаліст зі спеціальності “Бухгалтерський облік” може обіймати такі посади:
конторського службовця (бухгалтерія), обліковця (реєстрація бухгалтерських даних), касира у банку, інкасатора, бухгалтера, касира-експерта, інспектора з основної діяльності, інспектора-ревізора.

Навчальний процес проводиться за програмами, які відповідають світовим стандартам, новітнім методикам сучасної освіти, повністю забезпечений відповідними методичними розробками та посібниками. Використовується найновіша навчально – методична література.

З розвитком ринкових відносин в Україні, з виникненням нових форм підприємницької діяльності, зростає область застосування та значення обліку і аудиту.

Бухгалтерський облік здебільшого називають мовою бізнесу. І це справді так.  Адже він широко використовується у діловому світі для опису ділових стосунків між різними підприємствами.

Пошук по сайту