Підземна розробка корисних копалин

Спеціальність «Підземна розробка корисних копалин» одна з найактуальніших для економіки України. Надра нашої держави містять величезні запаси вугілля, залізної руди та інші корисні копалини, що визначає профіль діяльності української індустрії.

efimenko

Голова комісії – Єфименко Тетяна Олександрівна

Основна мета роботи циклової комісії – підвести студентів до думки про необхідність безперервної фахової освіти. Тому формування науково-дослідних здібностей, прищеплення навичок практичної роботи, залучення студентів до активних форм навчання є першочерговою задачею викладачів циклової комісії.

Для успішного і плідного її розв’язання викладачами і студентами створені різноманітні макети, діючі стенди, плакати, якими обладнані спеціалізовані аудиторії. В технікумі збудовано гірничий полігон, обладнаний сучасним гірничим устаткуванням.

Любов до обраної професії педагоги прищеплюють студентам не тільки під час лекцій та практичних занять, а й коли проводять екскурсії зі спуском у шахту, а також конкурси, брейн-ринги, вікторини, олімпіади з гірничих дисциплін.

Викладачі: Посунько Людмила Миколаївна, Тарасова Валентина Андріївна, Турчина Інеса Геннадіївна, Кущевський Владислав Олександрович, Дмитрієва Ольга Анатоліївна, Різван Микола Володимирович, Кострюкова Олеся Володимирівна, Молокова Світлана Валеріївна.Кваліфікація технік-електромеханік  гірничий.

Термін навчання: за денною формою на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) – 3 роки 10 місяців, за заочною формою  навчання на основі повної загальної середньої освіти  (11 класів) – 2 роки 8 місяців, на основі ОКР «кваліфікований робітник» 2 роки 5 міс.

Перший набір студентів  за спеціальністю здійснено у 1989 році. За час існування гірниче відділення випустило понад 2500 тисячі спеціалістів. Молодший спеціаліст готується для керівництва, організації та безпосереднього виконання робіт з експлуатації, монтажу і ремонту гірничого обладнання шахт.

Фахівець повинен вміти:

– обґрунтовано вибирати і підготовляти до експлуатації гірниче електромеханічне обладнання для конкретних гірничо-геологічних умов; – усувати і попереджувати неполадки в роботі гірничо-електромеханічного обладнання;

– здійснювати основні техніко-економічні розрахунки з ремонту, монтажу, обслуговуванню електромеханічного обладнання вугільних підприємств;

– оформляти документацію на виготовлення, ремонт та поставку запчастин і обладнання;

– організовувати і проводити поточний ремонт гірничих машин, електромеханічного обладнання, автоматичних пристроях,  слідкувати за якістю ремонту;

– складати графіки планово-попереджувального ремонту машин і механізмів;

– контролювати дотримання охорони праці та правил техніки експлуатації гірничого обладнання та апаратури; забезпечувати високий рівень трудової дисципліни на дільниці;

– вести облік планових завдань, продуктивності праці, обсягів робіт з ремонту та обслуговування гірничого електромеханічного обладнання;

– забезпечувати безпечне проведення робіт, здійснювати контроль за дотриманням охорони природи і надр при проведенні робіт.

Молодший спеціаліст технік-електромеханік гірничий може працювати на підприємствах вугільної промисловості, у проектних, пошукових і науково-дослідних організаціях на посадах механіка дільниці, майстра по ремонту обладнання, електромеханіка зміни або дільниці, а також на посадах слюсаря по обслуговуванню стаціонарного обладнання, механіком спецавтоматики, гірничого майстра дільниці автоматизації служби АСУ шахти;  гірничого майстра дільниці ВТБ; помічника начальника дільниці ВТБ, тощо.

Пошук по сайту