В коледжі пройшла акредитація спеціальності “Облік і оподаткування”

Дата публікації: 06.06.2019

Протягом 03 – 05 червня 2019 року згідно наказу Міністерства освіти і науки України  від 29.05.2019 № 745-л в Павлоградському коледжі НТУ «Дніпровська політехніка» працювала експертна комісія з акредитації освітньо-професійної програми Облік і оподаткування зі спеціальності 071 Облік і оподаткування. Голова комісії Артюх Оксана Валентинівна, в.о. завідувача кафедри обліку і оподаткування в галузях економіки Одеського національного економічного університету, кандидат економічних наук, доцент і Пономаренко Наталія Віталіївна – голова циклової комісії обліку та економічних дисциплін Криворізького державного комерційного економічного технікуму, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Документація:
Наказ про проведення акредитацiйної експертизи
Графiк роботи експертноi комiсiї
Висновки експертної комiсiї МОН Украiни спецiальностi 071 Облiк i оподаткування

Пошук по сайту