Павлоградський коледж запрошує учнів 9-х класів на підготовчі курси
Початок занять з 6 жовтня 2018 року
Контактні телефони (0563)20-49-58, (099)703-36-77

Історія коледжу

В середині 50-х років ХХ століття за клопотанням органів місцевої влади було здійснено підготовку по набору груп вечірнього відділення для забезпечення фахівцями Павлоградського хімзаводу. На підставі довідки Державного архіву Дніпропетровської області значиться, що у 1955 р. в м.Павлограді відкритий вечірній технікум.

Наказом по Міністерству загального машинобудування СРСР в 1956 р. філіал реорганізовано в Павлоградський вечірній механічний технікум.

У 1956-1957рр.  були створені лабораторії фізики, хімії, кабінет креслення, бібліотека. Почався процес комплектування штатними викладачами.

В 1958 р.  зі складу двох груп була сформована третя у складі 14 студентів, які були переведені на спеціальність „Електрообладнання промислових підприємств та установок”.

Перший випуск фахівців відбувся в червні 1959 р. 105 чоловік – стали техніками-технологами.

1 вересня 1961р. здійснено першій набір студентів на денну форму навчання за спеціальностями „Обробка металів різанням” та „Хімічне машинобудування”.

5 жовтня 1961р. наказом № 1072 Дніпропетровського Раднаргоспу Павлоградський вечірній механічний технікум було перейменовано в Павлоградський машинобудівний технікум. На початку 1966р. у відповідності з наказом №117 від 30 грудня 1965р технікум був переданий до Міністерства хімічного та нафтового машинобудування СРСР.

З 1960 по 1971р. розширилась матеріальна база технікуму, був введений допоміжний корпус, в якому розміщалась навчально-виробнича майстерня.

В 1960-х роках значно зміцнився зв’язок технікуму з підприємствами, викладачі технікуму проводили заняття на виробництві.

У 1967-1968 рр. була відкрита нова спеціальність 0523 „Ливарні машини”.

До початку 1970 – 1971 н. р. був побудований новий навчальний корпус, а до кінця 1970 р. було введено в експлуатацію гуртожиток.

В лютому 1977р. проведено перепланування кабінетів, побудована нова майстерня, відкрите приміщення їдальні. Робота колективу направлялась на задоволення потреб галузі народного господарства з фахівцями по спеціальностям „Обробка металів різанням”, „Хімічне машинобудування”, „Кувально-штампувальне виробництво”.

З 1984р. відкрите заочне відділення, а в 1989р. Павлоградський технікум здійснює   перший набір студентів за спеціальністю „Експлуатація  і ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв”, в 1995р. за спеціальністю „Бухгалтерський облік ”.

З 1997р. технікум стає структурним підрозділом Національної гірничої академії України, розширює підготовку для гірничих підприємств Західного Донбасу відкриває спеціальність „Технологія підземної розробки корисних копалин” (1999 р.).

В 2002р. навчальний заклад перейменовано у Павлоградський технікум Національного гірничого університету.

У 2006 році у зв’язку з всебічним впровадженням інформаційних технологій зростає роль фахівця з комп’ютерної інженерії, транспортних технологій, документознавства. Технікум відкриває нові спеціальності “Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем і мереж”, “Організація перевезень і управління на автотранспорті”.

У вересні 2007 року здійснено перший набір на спеціальність “Діловодство”.

В 2010 році Національний гірничий університет отримав статус державного, а технікум перейменовано в Павлоградський технікум Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет».

В 2017 році Павлоградський технікум Державного ВНЗ “НГУ” – перейменовано у Павлоградський коледж Державного ВНЗ “НГУ”.

Навчальний заклад розвивається, примножує свої досягнення, зберігаючи свої багаті традиції.

Освітня діяльність коледжу здійснюється на підставі ліцензії МОН України (серія АЕ №636491 від 19.06.2015 р.).

Випускники коледжу стали досвідченими майстрами, технологами, конструкторами, фахівцями, що вміло керують виробничими колективами підприємств та організацій. Значна частина випускників продовжує свою освіту в Державному вищому навчальному закладі “Національний гірничий університет” та інших вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації.

Викладачі Павлоградского коледжу – творчі, ініціативні, грамотні спеціалісти, що вболівають душею за улюблену справу. За час існування технікуму підготовлено біля десяти тисяч спеціалістів для машинобудівної, вугільної промисловості, а також для організацій та установ всіх форм власності міста та регіону.

Контингент студентів Павлоградського коледжу на початок 2016-2017 навчального року  складає 1011 осіб: близько 79% з них навчаються за денною формою навчання та 21% – за заочною. 68% студентів коледжу навчаються за рахунок коштів державного бюджету.

Підготовка молодших спеціалістів в Павлоградському коледжі Державного ВНЗ “НГУ” ведеться за 6 спеціальностями:

029  Інформаційна, бібліотечна  та архівна справа

071  Облік і оподаткування

123  Комп’ютерна інженерія

184  Гірництво

133  Галузеве машинобудування

275  Транспортні технології  (на автомобільному транспорті)

Історія коледжу – це невелика частинка історії України. Разом з нею ми жили і працювали, долали труднощі, перемагали. Від покоління до покоління змінювалась навчально-матеріальна база, накопичувався досвід, примножувались традиції. Майбутня історія — це наше теперішнє і прийдешнє. Давайте зробимо його кращим своїми спільними зусиллями та плідною працею задля майбутніх поколінь в ім’я просвіти!

Пошук по сайту