Історія коледжу

В середині 50-х років ХХ століття за клопотанням органів місцевої влади для забезпечення фахівцями Павлоградського хімзаводу було здійснено підготовку щодо набору груп вечірнього відділення.

На підставі архівної довідки  Державного архіву Дніпропетровської області від 11.06.2004 № 441 значиться, що у 1955 р. в місті Павлограді відкритий вечірній технікум.

У 1956-1957 рр.  були створені лабораторії фізики, хімії, кабінет креслення, бібліотека. Почався процес комплектування штатними викладачами.

У 1958 році зі складу двох груп була сформована третя.  14 студентів переведені на навчання за спеціальністю „Електрообладнання промислових підприємств та установок”.

Перший випуск фахівців відбувся в червні 1959 року. 105 осіб – стали техніками-технологами.

1 вересня 1961 рокуздійснено першій набір студентів за денною формою навчання зі спеціальностей „Обробка металів різанням” та „Хімічне машинобудування”.

Розпорядженням  Ради народного господарства Дніпропетровського економічного адміністративного району від 05.10.1961 № 1072-р технікум перейменований в Павлоградський машинобудівний технікум. З 1960 по 1971 рікрозширилась матеріальна база закладу, була введена в експлуатацію навчально-виробнича майстерня, значно зміцнився зв’язок технікуму з підприємствами, викладачі проводили заняття на виробництві.

До початку 1970 – 1971 н. р. був побудований новий навчальний корпус, а до кінця 1970 р. було введено в експлуатацію гуртожиток.

В лютому 1977 року проведено перепланування кабінетів, побудована нова майстерня, відкрите приміщення їдальні. Колектив закладу працював над підготовкою фахівців за спеціальностями „Обробка металів різанням”, „Хімічне машинобудування”, „Кувально-штампувальне виробництво”.

З 1984 року відкрите заочне відділення, а в 1989 році Павлоградський машинобудівний технікум  здійснює   перший набір студентів за спеціальністю „Експлуатація  та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв”, в 1995 році за спеціальністю „Бухгалтерський облік ”.

Наказом Міністерства освіти України  від 20.06.1997 № 218 технікум перейменований  на Павлоградський технікум Національної гірничої академії України. Технікум стає структурним підрозділом Національної гірничої академії України, розширює підготовку для гірничих підприємств Західного Донбасу і у 1999 році відкриває спеціальність „Технологія підземної розробки корисних копалин”.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002 № 195 заклад перейменований у Павлоградський технікум Національного гірничого університету.

У 2006 році в зв’язку з всебічним впровадженням інформаційних технологій зростає роль фахівця з комп’ютерної інженерії, транспортних технологій, документознавства. Технікум відкриває нові спеціальності “Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем і мереж”, “Організація перевезень і управління на автотранспорті”.

У вересні 2007 року здійснено перший набір студентів на навчання за спеціальністю “Діловодство”.

В 2010 році Національний гірничий університет отримав статус державного. Наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08.2010 № 811 заклад перейменований у Павлоградський технікум Державного вищого навчального закладу «Національний  гірничий університет».

Наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.2017 № 1636; наказом   Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» від 24.04.2018 № 515-л заклад змінив статус і назву і був перейменований у Павлоградський коледж Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».

Наказом Міністерства освіти і науки України від 17.06.2020 № 813; наказом Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» від 24.11.2020 № 620-к заклад освіти перейменовано у Відокремлений структурний підрозділ «Павлоградський фаховий коледж Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».

Коледж розвивається, примножує свої досягнення, зберігаючи свої багаті традиції.

Історія коледжу – це невелика частинка історії України. Разом з нею ми жили і працювали, долали труднощі, перемагали. Від покоління до покоління змінювалась навчально-матеріальна база, накопичувався досвід, примножувались традиції. Майбутня історія — це наше теперішнє і прийдешнє. Давайте зробимо його кращим своїми спільними зусиллями та плідною працею задля майбутніх поколінь в ім’я просвіти!

Оголошення

Корисні посилання