ВСП «Павлоградський фаховий коледж
Національного технічного університету
«Дніпровська політехніка»

Комп`ютерна інженерія

Кваліфікація випускника – фаховий молодший бакалавр з комп’ютерної інженерії

Комп’ютерна інженерія – сучасна спеціальність, орієнтована на проєктування, супровід та адміністрування комп’ютерних систем і мереж. Важливим напрямком в діяльності спеціальності є розробка програмного забезпечення користувацького та серверного рівнів. Фахівцями з комп’ютерної інженерії постійно цікавляться ІТ-орієнтовані розробники програмного і апаратного забезпечення, а також фірми, що забезпечують супровід та обслуговування інтернет-мереж.

Термін навчання за денною формою
 • на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) – 3 роки 10 місяців
 • на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) – 2 роки 10 місяців

Фаховий молодший бакалавр може працювати:

 • в банківських установах
 • у відділі обробки інформації на промислових підприємствах різних форм власності
 • у фірмах, які займаються розробкою прикладного та програмного забезпечення
 • в компаніях, які надають телекомунікаційні послуги з доступу до Інтернет
 • на підприємствах, що надають послуги кабельного та супутникового телебачення
 • в монтажних організаціях, що займаються проектуванням, установкою та експлуатацією електронних апаратів різноманітного призначення
 • в закладах державного управління
 • у сервісних організаціях
 • в видавничих та поліграфічних організаціях

Випускники коледжу мають можливість продовжити навчання за скороченою програмою підготовки у закладах вищої освіти України за наступними спеціальностями: інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, комп’ютерна інженерія, кібербезпека, тощо.