Спортивно-масова робота

Здоров’я найголовніша цінність нашого життя. Фізичне виховання є основою всебічного розвитку дитини, повноцінного фізичного та особистісного росту. Викладання предметів «Фізична культура» і «Фізичне виховання», проведення позакласної роботи зі студентами, спортивно-масової роботи дозволяє осмислювати та поглиблювати знання студентів про те, що таке здоров’я, популяризувати здоровий спосіб життя, фізично розвивати студентську молодь.

Павлоградський фаховий коледж НТУ “Дніпровська політехніка”

Основний напрямом діяльності циклової комісії є покращення фізичного, психологічного, духовного та соціального здоров’я студентів Павлоградського коледжу, розвиток їх головних життєво важливих рухових якостей та здібностей, послідовне формування фізичної культури особистості, формування активної життєвої позиції, виховання моральних і вольових якостей підготовці юнаків до служби в збройних силах України. Викладачі циклової комісії забезпечують проведення занять оздоровчого і профілактичного напрямів у основних та спеціальних групах. На заняттях фізичного виховання студенти коледжу отримують теоретичні знання і практичні уміння і навички, удосконалюють свою спортивну майстерність у різних видах спорту, забезпечують активну, повноцінну, гармонійну та безпечну життєдіяльність.

Мета циклової комісії реалізується шляхом застосування комплексного підходу до розв’язання навчальних, оздоровчих та виховних завдань:

  • формування здорового способу життя студентської молоді;
  • оволодіння студентами основ всебічної фізичної освіти;
  • сприяння правильному розвитку і загартуванню організму студентів;
  • вивчення та опанування методики проведення різних видів фізичних вправ, спортивних і прикладних ігор в процесі навчальних практично-методичних занять;
  • формування знань щодо функціональної спрямованості фізичних вправ, їх ефективного використання для зміцнення здоров’я, проведення активного відпочинку та здорового способу життя;
  • набуття знань з фізичного виховання, гігієни, основ здоров’я;
  • формування навичок самостійних занять фізичними вправами, розвитку фізичних якостей, корекції постави, профілактики травматизму;
  • удосконалення функціональних можливостей організму, розвиток основних систем життєзабезпечення;
  • подальше виховання інтересу, потреби і звичок до занять фізичними вправами.

На фоні змін пріоритетних завдань системи фізичного виховання у світлі рекомендацій Національної доктрини розвитку освіти в Україні та в низці дотичних державних документів і програм означено формування відповідального ставлення людини до власного здоров’я як до найвищої індивідуальної та суспільної цінності, для забезпечення ефективного функціонування системи фізичного виховання в навчальному закладів умовах радикальної мінливості українського суспільства виникає гостра проблема пошуку новітніх оптимальних та ефективних систем фізичного виховання і оздоровлення молодого покоління.

Першочергова задача керівника фізичного виховання спонукати викладачів позитивно і творчо підходити до процесу планування і проведення занять з фізичної культури, позакласних заходів для досягнення високої загальної та моторної щільності на заняттях, при диференційованому підході до студентів з урахуванням статі, стану здоров’я, фізичного розвитку і рухової підготовленості. Збільшити кількість стимулюючих заходів. Активізувати роботу студентського самоврядування. Поширити сектор висвітлення інформації.

Найголовнішим результатом має бути усвідомлення того, що такого альтернативного шляху збереження та поліпшення здоров’я студентів, як через впровадження здорового способу життя, не існує.

Фотогалерея

Рисунок1
wvwvedvv
veew
Рисунок2
rrthgw
ergegr
previous arrow
next arrow
Рисунок1
wvwvedvv
veew
Рисунок2
rrthgw
ergegr
previous arrow
next arrow

Оголошення

Корисні посилання