ВСП «Павлоградський фаховий коледж
Національного технічного університету
«Дніпровська політехніка»

Виховна робота в коледжі

Актив студентського самоврядування коледжу приймає уктивну участь в організації і проведенні виховних заходів в коледжі, залучає студентські групи до участі в творчих конкурсах «Нова хвиля», «Закохані серця», Різдва, Міжнародного жіночого дня та багато інших.

Система студентського самоврядування є дієвим чинником виховного впливу на студентів-правопорушників. Активісти залучаються до роботи Педагогічної ради коледжу, стипендіальної комісії , Ради з профілактики правопорушень, вступній компанії, проводять рейди щодо перевірки порядку в студентському гуртожитку. Велика увага приділяється роботі зі студентами пільгових категорій.

Основними завданнями органів студентського самоврядування коледжу є:

 • Забезпечення і захист прав та інтересів студентів;
 • Сприяння навчанню та творчій діяльності студентів ;
 • Сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку студентів, створенню різноманітних
 • студентських гуртків. товариств, об’єднань, клубів за інтересами;
 • Сприяння співробітництву із студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;
 • Сприяння організації проходження навчальної практики, працевлаштуванню випускників;
 • Формування толерантного ставлення до різних світоглядів, політичних доктрин, релігійних переконань тощо;
 • Формування у студентів високих моральних якостей, вміння співпрацювати на принципах рівності, демократизму;
 • Формування почуття патріотизму, національної гідності, поваги до рідної мови;
 • Забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
 • Сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку студентів;
 • Пропаганда здорового способу життя, запобігання вчиненню студентами правопорушень, вживанню алкоголю, наркотиків, палінню, участь в акціях з енергозбереження.

Структурна схема студентського самоврядування

Виховна робота в коледжі проводиться згідно плану роботи, який складається на основі Декларації прав людини, Конвенції ООН про права дитини, Конституції України, Законів України «Про освіти», «Про вищу освіту», «Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян», Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді,Концепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 року, Концепції превентивного виховання, концепції екологічного виховання, Національної програми «Основні орієнтири виховання», «Про молодіжні та дитячі громадські організації», «Про охорону дитинства», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», Національної доктрини розвитку освіти у XXI столітті, указів президента «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», «Про заходи забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей», постанови КМУ «Про затвердження Національної програми патріотичного виховання населення і формування здорового способу життя, духовності, зміцнення моральних засад суспільства», наказу МОН України «Про вжиття додаткових заходів щодо профілактики та запобігання жорсткого поводження з дітьми».

У зв’язку з цим діяльність освітнього закладу спрямовується на втілення моделі проектно-цільової системи виховання студентів, яка передбачає: формування свідомого громадянина, всебічно та гармонійно розвинутої особистості, здорової тілом і душею, сильної розумом, здатної до самовиховання і самореалізації, яка в своїй діяльності керується загальнолюдськими цінностями, має високі моральні якості, є чесною, правдивою, скромною, людяною, поважає батьків і обрану професію, має почуття патріотизму, любові до Вітчизни, обов’язок захисту держави, національну правосвідомість, розуміє традиції свого народу тощо.

Виховний процес у Павлоградському коледжі починається з того моменту, як тільки студент ступає на поріг.

Освітньо-виховні завдання, які стоять перед навчальним закладом, не можна успішно реалізовувати без активної допомоги сім’ї.

Сім’я є першою школою виховання. Родина закладає фундамент вихованості, який
визначається особливою міццю, бо будується на ґрунті глибоких емоцій, любові між батьками і дітьми. Мамина ласка, татова підтримка, бабусина доброта, дідусева мудрість, тепло хатнього затишку у колі рідних на все життя залишають глибокий слід у душі та серці кожної дитини. Досягти бажаних результатів у вихованні і навчанні студентів педагогічний колектив зміг тільки у плідній співпраці з батьками. В цьому і є сенс сімейно-родинного виховання.

Оголошення

Корисні посилання