Матеріально-технічна база та методично-інформаційне забезпечення

ВСП «Павлоградський фаховий коледж НТУ «Дніпровська політехніка» – це сучасний освітній заклад, матеріально-технічна база якого забезпечує організацію освітнього процесу, відповідає нормативним вимогам органів державного нагляду й повною мірою забезпечує необхідні умови для підготовки фахівців.

В коледжі із року в рік ведеться системна робота з підготовки матеріально-технічної бази щодо забезпечення безперебійного проведення освітнього процесу, опалювального сезону і сталої роботи в осінньо-зимовий період. Виконуються роботи з ремонту та відновлення працездатності сантехнічного обладнання, водопровідних і каналізаційних мереж, систем водопостачання. Питання енергозбереження є одним з пріоритетних завдань. Ведуться пошуки шляхів додаткової економії та раціонального використання енергоресурсів. Педагогічний колектив систематично працює над створенням і оновленням навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення. Поповнюється бібліотечний фонд, покращуються соціально-побутові умови студентів, які мешкають у гуртожитку. Здійснюється впровадження у освітній процес комп’ютерних та інформаційних технологій з забезпеченням студентів новітніми навчально-методичними матеріалами та застосуванням інформаційних ресурсів глобальної мережі Інтернет. Приділяється велика увага створенню власного інформаційно-освітнього середовища (електронних версій програмно-методичних комплексів з усіх дисциплін), впроваджуються різні форми активізації пізнавальної діяльності студентів. У освітній діяльності застосовуються інтерактивні методи навчання – мультимедійні лекції, комп’ютерні технології, відеофільми. Для всебічного розвитку особистості, працюють предметні гуртки, художня самодіяльність, секції з різних видів спорту.

Матеріально-технічну базу коледжу складають основні фонди, які знаходяться в оперативному користуванні і є державною власністю, а саме:

 • Навчальний корпус та 2 лабораторні корпуси
 • 41 навчальна аудиторія
 • Бібліотека і читальна зала на 50 місць
 • Спортивна і актова зала
 • Навчальний гірничий полігон
 • Комп`ютерний центр
 • Навчально-виробнича майстерня
 • Музейна кімната
 • Гуртожиток
 • Спортивні майданчики
 • Гаражі, допоміжні приміщення

Для підготовки молодших спеціалістів створені 4 комп’ютерні класи та спеціалізована лабораторія. В коледжі працює локальна комп’ютерна мережа, є доступ до мережі Іпіегпеі, що забезпечує сприятливі умови для широкого розвитку професійної комунікації. Доступ до каналів Іпіегпеі здійснюється через Ргохі-сервер. Швидкість передавання даних в локальній мережі складає 100 Мб/с. Студенти користуються послугами мережі Інтернет безкоштовно. В освітньому процесі використовується комп’ютерні програми з дисциплін всіх циклів навчання. Встановлено програмне забезпечення для проведення занять відповідно до навчальних планів та програм всіх спеціальностей, тому в них проводяться не тільки заняття з інформатики і споріднених дисциплін, а й гуманітарні, професійно-практичні і навіть заняття з навчальної і виробничої практики.

Бібліотека коледжу – це центр спілкування і духовності, без якого неможливо уявити сучасний освітній заклад. На 01.09.2018 року універсальний книжковий фонд бібліотеки становить понад 50 тис. примірників, який складається з книг, брошур, методичних та фахових періодичних видань. Працівники бібліотеки спрямовують зусилля на підтримку, розвиток у студентів кращих людських якостей, закласти механізм самореалізації, самовиховання, самоосвіти у здобутті майбутньої професії. Перед працівниками бібліотеки стоїть завдання вдосконалення інформаційного забезпечення користувачів, досягнення сучасного рівня обслуговування студентів на основі традиційних і новітніх інформаційних послуг. Фонди бібліотеки щорічно оновлюються.

wewvv
wceqw
wevwv
brtbtb
evwws
previous arrow
next arrow
wewvv
wceqw
wevwv
brtbtb
evwws
previous arrow
next arrow

Оголошення

Корисні посилання