ВСП «Павлоградський фаховий коледж
Національного технічного університету
«Дніпровська політехніка»

Транспортні технології

Кваліфікація випускника – фаховий молодший бакалавр з транспортних технологій, технік-технолог (механіка)

Для досягнення високого рівня організації перевезень вантажів і пасажирів необхідні фахівці широкого профілю, підготовлені до самостійної інженерної, дослідницької, управлінської та організаційної роботи у сфері використання, розвитку і проєктування логістики транспортних систем, що залежить від багатьох складових, таких як: особливості формування пасажиропотоків, характерис-тики вуличнодорожньої мережі, якість організації перевізного процесу, організація дорожнього руху, якість технічного стану рухомого складу, а також кадрове забезпечення галузі.

Термін навчання за денною формою
  • на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) – 3 роки 10 місяців
  • на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) – 2 роки 10 місяців

Фаховий молодший бакалавр може працювати:

  • на транспортно-експлуатаційних підприємствах
  • в організаціях транспортного комплексу різних форм власності
  • на фірмах, що займаються організацією та здійсненням автомобільних перевезень
  • у термінальних системах
  • на вантажних та пасажирських станціях
  • у фірмових та дилерських центрах автомобільних компаній і заводів, у транспортних відділах муніципальних установ

Випускники коледжу мають можливість продовжити навчання за скороченою програмою підготовки у закладах вищої освіти України за наступними спеціальностями: автомобільний транспорт, транспортні технології, тощо.