ВСП «Павлоградський фаховий коледж
Національного технічного університету
«Дніпровська політехніка»

Облік і оподаткування

Кваліфікація випускника – фаховий молодший бакалавр з обліку і оподаткування

В економіці України відбуваються суттєві зміни, які обумовлені глобалізацією підприємницької діяльності, швидкими темпами розвитку інформаційних технологій, частими змінами податкової політики та нормативної бази у сфері бухгалтерського обліку та звітності. Знання з бухгалтерського обліку потрібні для того, щоб розпочати власну справу, стати успішним бізнесменом, економічно грамотно господарювати, забезпечувати своєчасний та якісний аналіз фінансового стану підприємств, облік їх діяльності.

Термін навчання за денною формою
 • на основі базової загальної середньої освіти (9 класів) – 2 роки 10 місяців
 • на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) – 1 рік 10 місяців

Фаховий молодший бакалавр може працювати:

 • на промислових та торгових підприємствах всіх форм власності
 • в аудиторських компаніях
 • у банківських установах
 • в установах державного казначейства
 • в страхових компаніях
 • у консалтингових компаніях
 • в установах фіскальної служби
 • у державній фінансовій інспекці
 • у державному пенсійному фонді
 • в органах контрольно-ревізійних управлінь

Випускники коледжу мають можливість продовжити навчання за скороченою програмою підготовки у закладах вищої освіти України за наступними спеціальностями: облік і оподаткування, фінанси, банківська справа та страхування, менеджмент, маркетинг, підприємництво, торгівля та біржова діяльність, тощо.