Практичне навчання

Практична підготовка – основна складова частина підготовки молодшого спеціаліста

Практичні заняття, навчальна, технологічна і переддипломна практики в структурі навчального плану становлять біля 50%. Організація практичної підготовки регламентується “Положенням про проведення практик студентів вищих навчальних закладів України”. Терміни проведення навчальних та виробничих практик визначені навчальними планами. За результатами практик студенти оформляють щоденники-звіти.

Формування практичних навичок та вмінь починається на лабораторно-практичних заняттях загальноосвітніх дисциплін і завершується проходженням переддипломної практики на виробництві.

Матеріальна база для підготовки молодших спеціалістів в технікумі складається з навчально-виробничої майстерні, 38 кабінетів, 8 лабораторій, 2 кабінетів курсового та дипломного проектування, 3 одиниць автотранспорту, гірничого полігону, виробничої бази 43 підприємств і організацій Дніпропетровської області, де студенти реалізують свою роботу з 14 видів навчальних, технологічних практик.

Практична підготовка – запорука професіоналізму

Основна мета практики – закріплення та поглиблення знань, отриманих в процесі навчання, формування професійних умінь та навичок, оволодіння студентами сучасними методами, формами організації виробництва.

Базами практик для всіх спеціальностей Павлоградського технікуму Державного ВНЗ «НГУ» є провідні діючі підприємства та установи міста, які відповідають всім вимогам практичного навчання, а саме:

  • ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» забезпечує 100% проходження  практик для студентів напрямку «Гірництво»;
  • ДП НПО «ПХЗ», ВАТ завод «Павлоградхіммаш», ТОВ «ПЗТО», ВАТ «Павлоградспецмаш», ТОВ «Будмайстер», ВАТ «Першотравенський РМЗ» є основними базами практики для студентів спеціальності «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях»;
  • ТОВ «Павлоградське АТП», АТП ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», КП «Автобаза 0701» є надійними партнерами які забезпечують проходження практики студентами спеціальності «Організація перевезень і управління на автотранспорті»;
  • ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», ВАТ «Континент-сервіс», ВАТ «Лабораторія комплексних технологій», УДППЗ «Укрпошта», ТОВ ТРК      «Кадр-ТБ» є основними базами практики для студентів спеціальності «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж».

Продовження навчання

Пошук по сайту