ВСП «Павлоградський фаховий коледж
Національного технічного університету
«Дніпровська політехніка»